news
   
biennials / triennials
 

Brazil Curitiba International Biennial 2015

Seoul International Media Art Biennial 2008

Cairo Biennial 2006 / 2007

Echigo Tsumari Art Triennial 2006

International Paper Biennial 2005

Havanna Biennial 2003

International Paper Biennial 2002

International Paper Biennial 1998

   
  permanent art works
   
  projects
   
  biography
   
  selected texts and interviews
   
  contact
   
imprint
   
privacy